کیف های دستی تبلیغاتی خلاق

20100903101

هر روز ما کیف یا ساک های دستی را با خود حمل می کنیم اما طرح های خلاقانه می تواند برای دیگران جلب توجه کند.

20100903102

【 کیف های دستی لیپتون لیپتون چای سبز روشن】

20100903103

【 کیسه های جالب به عنوان سوغاتی برای نشان می دهد خودکار.】

20100903104

 

20100903105

【کیسه های بسته بندی قابل توجه برای لوازم خانگی برقی.】

20100903106

【طنز در همه جا.】

20100903107

 

20100903108

【کیسه نشان می دهد، نه یک تصویر خوب است، اما یک مفهوم خوب: در مورد مراقبت ازسالمندان】

20100903109

【شما می دانید، آن است که یک ماشین لباسشویی است.】

20100903110

【تبریک می گویم، شما وزن خود را کاهش دادید!】

20100903111

【نه برای بچه ها نیست …】

20100903112

【 دختران عاشق این کیسه های زیبا.】

20100903113

【تو سردرد؟ نگاهی به برخی از مواد مخدر است.】

20100903114

【ما فروش کفش تنها نیست، بلکه همچنین شوخ طبعی است.】

Comments are closed.

Meta