ارزش ارتقا دادن را دارد: تا به حال نکات مثبت و منفی فراوانی درباره سیستم عامل جدید شرکتمایکروسافت عنوان شده است اما بسیاری از کارشناسان نرم افزاری اطمینانمی‌دهند ویندوز 7 بهترین سیستم عاملی است که مایکروسافت در تاریخفعالیت‌هایش ارائه کرده است. افرادی که از نسخه قدیمی ویندوز استفادهمی‌کنند حتما به ارتقا دادن ویندوز خود نیاز […]