شرح مختصري بر تكنولوژي ADSL ADSL يك فناوري براي دریافت اطلاعات با پهناي باند بالا در منازل و مراكز اداري كوچك از طريق سيم هاي مسي رايج تلفن است. اين تكنولوژي كه با استانداردهاي متنوعي به بازار عرضه شده قادر به برقراري سرويسهاي ارتباطي با سرعت بالا در فواصلي در حدود چندين كيلومتر (كه […]