اين دومين بار در طول يک هفته است که وب سايت BitDefender مورد تعرض هکرها قرار مي‌گيرد. به گزارش SC Magazine UK، بر اساس پستي که بر hackersblog.org نقش بسته، يک آسيب‌پذيري در BitDefender وجود دارد که هکرها با استفاده از آن مي‌توانند به پايگاه‌داده اين سايت دسترسي يابند. در اين پست، نويسنده که هکري […]