حفظ شغل در صنعت IT به پروسه ای بسیار سخت در 18 ماه گذشته تبدیل شده است .از سویی دیگر شرکت های  IT با گستره  وسیعی از نامزد ها برای استخدام روبه رو هستند.با وجود این شرایط سخت هنوز امکان  موفقیت شغلی و استخدام وجود دارد ، اما باید به این نکته نیز توجه کرد […]

نام فرمت جدید نسل بعدی دیسک های DVD می باشد که توسط گروه Blu-ray Disk Association (BDA) که زیر نظر دو شرکت بزرگ Sony و Philips فعالیت می کند ایجاد شده است که در حال حاضر اکثر لپ تاپ های خوب از این تکنولوژی بهره مند هستند. به وسیله این فرمت می توان بر روی […]