تاکنون شايعاتي در مورد تلفن‌همراه هوشمند شرکت Dell منتشر شده است، اما نشريه Wall Street Journal به‌تازگي گزارشي را منتشر کرده است که در آن نشان مي‌دهد اين توليدکننده کامپيوترهاي شخصي گروهي از مهندسان تشکيل را داده است که طي يک سال گذشته در زمينه توليد تلفن‌همراه، در دفتري در ايالت شيکاگو آمريکا فعاليت مي‌کنند. […]