This domain has recently been listed in the marketplace. Please click here to inquire.

spamcheckr.com

مرکز تحقیقاتی O+K Research در بررسی جدید نشان داد حدود دوسوم کاربران معمولی رایانه‌ای تاکنون حتی یک‌بار هم نام Stuxnet، Duqu و Zeus که خطرناک‌ترین تهدیدات آنلاین محسوب می‌شوند را نشنیده‌اند. در این میان گفته می‌شود که ۲۸ درصد کاربران فقط نام این سه بوت‌نت مخرب را شنیده‌اند و اطلاعات بسیار کمی در مورد آنها […]

اپراتور اول تلفن همراه،‌ اینترنت همراه خود را با عنوان GPRS و WAP ارائه می‌کند. با استفاده ازپروتکل برنامه‌های کاربردی بی‌سیم (Wireless Application Protocol) می‌توان از اکثر قابلیت‌ها و پروتکل‌های ارتباطی شبکه جهانی اینترنت نظیر ایمیل، مرور وب، UDP، IP، XML و WML بهره برد. در تعاریف این پروتکل آمده است که WAP برای نمایش […]

ه گزارش یک سازمان بین المللی تعداد تلفن های همراه موجود در جهان تقریبا با جمعیت زمین برابری می کند. اتحادیه بین المللی مخابرات که به سازمان ملل متحد وابسته است، اعلام کرد تعداد خطوط تلفن همراه تا پایان سال ۲۰۱۱ به نزدیک شش میلیارد خط رسید. بر اساس این گزارش، در حدود یک میلیارد […]

افزایش سریع جمعیت در شهرها، یکی از ویژگی های بارز کشورهای صنعتی است. تا اواسط قرن بیستم، آمریکا و ژاپن، دو کشوری که بزرگترین اقتصاد جهان را داشتند، پدیده نوینی را در حیطه شهر و شهرنشینی به وجود آوردند، که به آن “کلان شهر”‌ می گویند. پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۲۵، از […]