برای طرفداران بازی کامپیوتری ، اصطلاح  سوم شخص اشناست یا بهتر اینگونه بیان کنیم که تصویر نمایشی از بالای شخص مورد نظر خوب با این نوع پایه که به کمر متصل می شود می توان تصاویر و فیلم هایی خلق کرد که در نوع خود بی نظیر باشند چرا که بدون هیچ گروه فیلم برداری […]

این جفت  کفش با  ظاهر  ضخیم و شکل عجیب و غریب طراحی شده  است، با کفش های  REEBOK محبوب است در بین بازیکنان فوتبال آمریکایی و این مدل خشن و قوی مورد تشویق از سوی بازیکنان فوتبال آمریکایی قرار گرفته است .  هر کس این کفش را پا خود می کند  احساس می کنید دارای […]