بیش تر تصادفات در سراسر جهان خواب الوده شدن راننده است  ،یکی دیگر از علل شایع حوادث حواس پرتی  که شامل استفاده از تلفن همراه در موقع رانندگی می باشد این اتومبیل هوشمند خطرات را به راننده اطلاع می دهد .این سیستم مجهز به یک نمایشگر داخلی است که نوع خطر و علائم آن را […]

یک هلیکوپتر کامیونی  طراحی شده برای ماموریت های نظامی .علاوه بر این که یک کامیون ناجور پرواز،  است  خلبان می تواند آن را به پرواز یا در حالی که نشسته در داخل آن، و یا از راه دور کنترل کند ..