بسم‌الله‎الرّحمن‌الرّحیم یا مقلّب القلوب و الأبصار، یا مدبّر اللّیل و النّهار، یا محوّل الحول و الأحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال. حمد و سپاس خداوند سبحان راکه یک سال دیگر گروه دروازه وب ایران با موفقیت های بسیار به پایان رساند. پرسنل دروازه وب ایران صمیمانه‌ترین تبریکات و شادباش‌ها را به مناسبت سال نو و […]