– آدم یه سری ناراحتی ها و شکایتها از خودش، جامعه، مردم اطرافش، گاهی از عزیزانش و… داره

– که به دلایلی هیچ وقت به زبون نمیاره و برای همین همه جمع شده و می شن یه حجابی بین ما و آنچه در اطراف ماست

– و این یعنی آغاز فاصله

– این سایت به شما این فرصت رو می ده که حرف دلتون رو بیان کنید

– و با جوابیها و نظراتی که از دیگران می گیرید بتونید به روح خودتون آرامش و به رابطه تان تداوم و نشاط ببخشید