این قایق از 1884 فوت مربع ورق Tetrapak ( کارتن شیر) ساخته شده است و وزن آن در در 55 پوند است.   می خواهید آن را امتحان کنید؟

image0129 image01112

آیا برای شما نیز یک رویا است که به راحتی می تواند  چک را از طریق تلفن  همراه خود برداشت کنید ؟ خب،  شرکت NCR و شرکت سیستم Mitek در همکاری مشترک ، این رویا  را به حقیقت می پیوندند.از چک عکس میگیرد و ارسال می کنید پس از برسی مبلغ چک به حساب شما واریز می شود

042904

جهان بسیار جالب تر به نظر می رسد   زمانی که با کلمات پر شده … آیا شما هم همین فکر را می کنید ؟

20101102205 20101102201 20101102204 20101102203 20101102206 20101102202

ظاهرا تبلیغات یکی از مهم ترین راه برای نشان دادن خلاقیت است و ابتکاری آگهی های تبلیغاتی بر روی دیوارها، جعبه بسته بندی، جاده ها و همچنین در اینترنت  هر چقدر خلاقبت بیشتری داشته باشد مورد توجه قرار می گیرد.

20100826104 20100826105 20010826103 20100826110 20100826106 20100826108 20100826102