20120110005

عاشق بازی با iPad خود هستید، اما در هنگام بازی احساس راحتی نمی کنید؟

  پایه های هوشمند (این ابزار در نهایت به بازار می آیند). این ویژگی ظاهر شیک، با ترکیبی از سفید و قرمز روشن است. علاوه بر این، طراحی با بهره گیری از یک تکنیک هوشمندانه تاشو و آهن ربا بیش از حد، به راحتی شما کمک خواهد کرد هنگام کار با ای پد .

20120110006

20120110007

20120110008

 

عشق بازی با iPad خود را، اما ذهن هرگز چه نوع از آستین و یا ایستاده به از آن است که با استفاده از؟ نه، من می توانم اپل پوشیدن چیزی زشت را تحمل کند، بنابراین من تصمیم به خرید این آستین پایه های هوشمند (اگر ابزار در نهایت به بازار می آیند). این ویژگی ظاهر شیک، با ترکیبی از سفید و قرمز روشن است. علاوه بر این، طراحی با بهره گیری از یک تکنیک هوشمندانه تاشو و آهن ربا بیش از حد، به راحتی آن را بین آستین و ایستاده تغییر است.