بوئینگ 747 را به یک هتل لوکس مدرن منتقل می شود. ورود از ورودی، یک بار، یک فروشگاه کافه ها و اتاق های با سبک های مختلف، و همچنین حمام های خصوصی برای استفاده وجود دارد. مشتریان می توانند از زمان پرواز فوق العاده در هواپیما لذت ببرید.

2003011811

2003011812