این جلیقه معمولی تمرکز بر توابع یکپارچه شده است. جلیقه جیب داخلی به اندازه کافی مورد استفاده برای نگه داشتن دستگاه های مختلف الکترونیکی مانند بطری های آب، دوربین های فیلمبرداری کوچک و غیره ساخته شده در چراغ در پارچه جناغی بافتن جلو شکم، می توانید کلمات مختلف را در شب نشان می دهد.ساخته شده در صدا خفه کن و استریو میکروفون یقه وجود دارد. یک هاب شبکه در داخل جلیقه وجود دارد، شما به عنوان قابل حمل تلفن همراه داغ نقطه احساس! تولید کنندگان همچنان برای اضافه کردن توابع آن را برای ساخت یک مجموعه ای از تجهیزات مدرن ساده است.