دوربین ساده  توسط MUJI ارائه شده است. تنها با کشیدن و خارج کردن آن از جعبه عکس گرفته می شود. برخی از ویژگی های کلیدی بدون نیاز به تحریک حرکات خاص، فلاش   روشن / خاموش با رسم خط پلی بر روی سطح لمسی تبدیل، تایمر با کلیک فاصله فعال خواهد شد.