جهان بسیار جالب تر به نظر می رسد   زمانی که با کلمات پر شده … آیا شما هم همین فکر را می کنید ؟

20101102205 20101102201 20101102204 20101102203 20101102206 20101102202

20110928001

 

مناظر زیبا از برج ایفل، تاج محل و شهرهای آمریکا در حال حاضر، با این مجسمه های کاغذی فوق العاده ایجاد شده توسط از Christina Lihan لذت ببرید. تصاویر قرار داده شده توسط دروازه وب ایران

20110928002

20110928006

20110928007

20110928009

20110928010

20110928011

20110928012

20110928013

20110928014

20110928015

20110928008

What a cute radio! With the horn shaped speakers as its two eyes, the Mint radio seems just like an owl. It is endowed with pendulums to help control the channels and the volume. The left two pendulums are for channel changes and the right ones are used to control the volume. Aside from this, you will also find the radio conditions displayed on the base.