همکار چاقو دوستانه

در هنگام انجام پخت و پز به آسانی   برخی از چیزهای از جمله سیر، پیاز سبز و غیره به چاقومی چسبد با این ایده شما به راحتی می توانید بدون خطر صدمه زدن به انگشتان دست خود مواد  چسبیده بر روی چاقو را جدا کنید

132301

 

132302

132303