این جفت  کفش با  ظاهر  ضخیم و شکل عجیب و غریب طراحی شده  است، با کفش های  REEBOK محبوب است در بین بازیکنان فوتبال آمریکایی و این مدل خشن و قوی مورد تشویق از سوی بازیکنان فوتبال آمریکایی قرار گرفته است .  هر کس این کفش را پا خود می کند  احساس می کنید دارای قدرت نامحدود است.

20130125200 20130125204 20130125203 20130125201