گروه دروازه وب ایران

گروه دروازه وب ایران در سال ۱۳۸۹ با هدف توسعه وب پارسی شروع به کار کرد.

پس از گذشت یک سال ازفعالیت با تکمیل نمودن اعضای بخش تخصصی خود شعار هر ایرانی یک وب سایت را سرلوحه کار خود قرار داد.

در حال حاضر فقط سفارش های خاص انجام میگیرد.