zist.markazisch.ir گروه زیست شناسی استان مرکزی

zist.markazisch.ir گروه زیست شناسی استان مرکزی با سلام، گروه آموزشی زیست شناسی استان مرکزی در مورخه پنج شنبه ۲۰ مهر کارگاه آموزشی نقد و بررسی زیست یازدهم را برای دبیران زیست نواحی ۱  اراک برگزار می نماید . گروه آموزشی زیست شناسی استان مرکزی اعضای گروه: ابراهیم نبئی محبوبه طبیبیان ادامه مطلب…