آمازون شات با منبع باز را با راه اندازی DocumentDB آتش می زند

AWS یک پایگاه داده جدید را که سازگار با API API MongoDB به نام DocumentDB است، در حال حرکت است که مطمئنا جامعه منبع باز را ناراحت می کند. غول ابری محصول جدید خود را به عنوان یک پایگاه داده اسناد سریع، مقیاس پذیر و بسیار دسترس پذیر معرفی می ادامه مطلب…